www.liikkeellavoimaavuosiin.fi on suljettu.
Lisätietoa Elämäni eläkevuodet -valmennuksesta www.ikainstituutti.fi/elakevalmennus
Lisätietoa Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmasta www.ikainstituutti.fi/lvv-ohjelma